Sunday, December 5, 2010

PANATANG KAIBIGAN

Panatang kaibigan

Iniibig ko ang aking friends
Ang tumatanggap sa aking kahibangan
Tagapunas ng aking luha
Tinutulungan ako maging malakas
Maligaya at mas maligaya kahit wala akong pakinabang
Bilang ganti ay ibibigay ko ang aking tiwala
Ililibre ko sila ng pagkain pag ako ay may pera
Susunduin ko sila kapag may kotse ako
Sisipain ko ang sinumang umaway sa kanila
Sa pigi, sa hita at sa mukha

ni Venjo Lagrimas "Venj" for short
 

No comments:

Post a Comment